Genuint miljö- och naturvårdsintresse i kombination med gedigen kompetens

Välkomna till oss på Ekoll. Vi arbetar med undersökningar och utredningar inom miljö-, vatten- och naturvård. Vi har expertkunskaper i ekologi, både i vatten och på land. Bevarande av biologisk mångfald, hållbar användning av naturresurser, vetenskaplig kvalitet och ett stort engagemang är nyckelord i vårt arbete. 

Ekoll AB
Majgatan 17 B
215 65 Malmö

  0704-830 850 (Marika Stenberg), 0704-93 27 86 (Per Nyström)
E-post:ekoll@ekoll.net

Rulla till toppen