Miljö

Ekoll verkar för en bättre miljö i enlighet med Agenda 2030 som antogs av FN i september 2015. Vi strävar efter att minimera vår resurs- och energiförbrukning och att använda material med lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och hela tiden förbättras genom kontinuerlig inhämtning av ny kunskap inom miljöområdet. Verksamheten ska genom sitt miljöarbete vara en förebild och inspirera till ett miljövänligt beteende och tankesätt.

För fullständig information se vår Miljöpolicy.

Rulla till toppen