Naturfoto och illustrationer

Vi erbjuder försäljning av befintliga bilder men även uppdragsfotografering av naturmiljöer, fauna och flora och har en stor bildbank med naturbilder och olika organismgrupper. 

Är du intresserad av foto och vill se vår bildbank kontakta Per Nyström, 0704-93 27 86

Vi tar även fram illustrationer till naturinformation i form av exempelvis artporträtt, landskapsbilder, ekologiska kretslopp eller översiktskartor. Illustrationerna tas fram i akvarell eller blyertsskisser. Med illustrationer finns frihet att lyfta fram och renodla karaktärsdrag hos arter, landskap och biotoper på ett sätt som ibland kan vara svårt att fånga med en kamera. Dessutom är traditionella illustrationer ett trevligt sätt att porträttera natur. Framtagna illustrationer digitaliserar vi såsom ni vill ha dem. Vi har erfarenhet av hela processen, från att författa texten och skapa bilderna till att fixa layouten, och kan därför fullfölja ditt projekt från idé till tryckfärdig produkt.

Vi erbjuder illustrationer till exempelvis:

– Informationsskyltar
– Facklitteratur/skönlitteratur
– Broschyrer/foldrar
– Undervisningsmaterial/pedagogik
– Planscher
– Logotyper
– Reklam

 

Är du intresserad av illustrationer skall du kontakta Bettina Ekdahl, 0708-53 43 95. För mer exempel gå till Bettinas hemsida www.bettiek.wixsite.com/illustration

Exempel på projekt:
  • Backsvalebrant och strandpaddevatten, Naturreservatet Skanör-Höll (Vellinge kommun)
  • Kräftodlingens ABC handbok (SLU)
  • Livscykelhjul grodans utveckling (Stiftelsen Skånska landskap)
  • Skylt vid busstation i Skanörs centrum, info om näsets groddjur (Vellinge kommun)
  • Plansch Sveriges groddjur (Länsstyrelsen Skåne)
  • Boken “Grodor ur ett Skånskt perspektiv” Naturfoton och text (Länsstyrelsen Skåne)
  • Naturfoton av fauna, flora och naturmiljöer för Sjöbo kommun.
Rulla till toppen