Pedagogik

Ekoll planerar/utvecklar och leder kurser både på svenska och på engelska samt genomför exkursioner, fältvandringar och guidningar för alla målgrupper. Vi håller ofta föredrag/bildvisningar för ex. universitet, länsstyrelser, kommuner, fiskevårdsföreningar och naturskyddsföreningen.

 

Vi har regelbundna kontakter med media och har medverkat i såväl lokaltidningar och lokalradio som exempelvis ”Mitt i naturen” och  ”Vetenskapsradion”.

Exempel på undervisning på Lunds universitet och vid SLU, Alnarp:
  • Vattenvård, biologisk miljöövervakning, limnologi, miljövetenskap och grönblå infrastruktur.
 
Exempel på övriga pedagogiska uppdrag:
  • Handledning av examensarbetare och praktikanter
  • Kurs i planktontaxonomi, Stockholms vatten
  • Föredrag på nationell och internationella  kräftkonferenser
  • Exkursioner inom SemiAquaticLife
  • Våtmarkskurser bl. a. inom Greppa näringen
  • Vattendragsvandringar
  • Sommarnattens natur på Christinehofs slott vid flera tillfälle
Rulla till toppen