Våra tjänster

Ekoll arbetar med undersökningar och utredningar inom miljö-, vatten- och naturvård

 • allt från vattenkemi, plankton och vattenväxter till bottenfauna kräftor och fisk
 • inventering, projektering och restaurering
 • statusklassificering
 • biotopkartering
 • statusklassning
 • inventering av fisk, kräftor, bottenfauna och stormusslor.
 • biotopvårdande åtgärder
 • naturvärdesinventering (NVI)
 • ekosystemtjänstanalyser
 • BREEAM
 • skötsel- och naturvårdsplaner
 • fisk och kräftor
 • groddjur
 • bottenfauna
 • plankton
 • flora inklusive mossor och lavar
 • uppdragsfotografering
 • befintliga bilder till försäljning
 • illustrationer
 • utvecklar och leder kurser
 • exkursioner och fältguidningar
 • föredrag
 • GIS-analys
 • statistisk analys
 • forskning
 • projektledning
Rulla till toppen