Kvalitet

Det är viktigt för oss att upprätthålla och stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör. Vår förmåga att tillgodose våra kunders krav på kvalitet och önskemål i fråga om leveranssäkerhet och kostnad ska prägla hela verksamheten. Det innebär att alla i företaget samt våra underleverantörer måste vara engagerade i kvalitetsprocessen, skapa förtroende och verka för att ständigt förbättra verksamheten genom att:

 

  • förmedla hög kompetens och uppdatera sig om de senaste kunskaperna inom miljö- vatten- och naturvård
  • ge service och råd och vara lyhörd för kundens önskemål
  • ta ansvar och leverera de handlingar som krävs för ett väl utfört arbete
  • upprätta tidsplaner och se till att ha resurser för att efterleva dessa
  • vara fristående och oberoende
  • upprätthålla god kommunikation och ta fram lösningar på problem

 

Inom Ekoll utgör kvalitetssäkring en del av det dagliga arbetet. Kvalitetsarbetet ska utgå från kundens behov, förväntningar, krav och önskemål. Alla medarbetare följer upp, analyserar och vidtar korrigerande åtgärder i verksamheten så att kundens kvalitetskrav uppfylls. Det är en förutsättning för företagets utveckling och fortlevnad att vi ständigt strävar efter nöjda kunder och god lönsamhet. Vi levererar därför alltid tjänster av hög kvalitet.

För fullständig information se vår Kvalitetsmanual.

Rulla till toppen