Pågående projekt

Naturvärdesinventering Östra Grevie

På uppdrag av Örestadsvallen ska Ekoll göra en naturvärdesinventering i Östra Grevie 8:6 

2022-10-04

Naturvärdesinventering i Ronneby kommun
Ekoll har fått i uppdrag att göra naturvärdesinventeringar på två platser inom Ronneby kommun, Kalleberga och Ronneby 25:2 

2022-09-30

Våtmark Snogeholm

På uppdrag av Världsnaturfonden ska Ekoll projektleda skapandet av en våtmark för groddjur i Snogeholm. 

2022-07-01

Naturvärdesinventering Åhus

Ekoll gör på uppdrag av SWECO en naturvärdesinventering inför en strandfodring i Åhus. 

2022-06-16

Undervisning Lunds universitet
Ekoll undervisar under våren på kurser i Biologisk miljöövervakning samt vattenvård.

2022-02-08

Experthjälp SLU Aqua
Ekoll utgör experthjälp åt SLU Aqua gällande kräftor.

2022-01-01

Samordning och biogeografisk uppföljning
På uppdrag av länsstyrelsen Skåne har Ekoll fått i uppdrag att samordna åtgärdsprogrammen för hotade groddjur samt för den biogeografiska uppföljningen av groddjur.

2022-01-01

Sveriges mikroalgkommitté
Susanne Gustafsson på Ekoll sitter med i SMHI:s expertkommitté för mikroalger.

2011-11-03
Rulla till toppen