Pågående projekt

Naturvärdesinventering Malmö godsbangård

Ekoll har fått i uppdrag av Tyréns att göra en NVI i anslutning utbyggnad av Malmö godsbangård .

2022-02-08

Naturvärdesinventering E6 Petersborg
På uppdrag av Tyréns ska Ekoll göra en NVI längs E6 vid Tygelsjö.

2022-02-08

Undervisning Lunds universitet
Ekoll undervisar under våren på kurser i Biologisk miljöövervakning samt vattenvård.

2022-02-08

Naturvärdesinventering Bjuv
Ekoll har fått i uppdrag av Tyréns att göra en NVI i Bjuv.

2022-02-08

Åtgärder för biologisk mångfald
På uppdrag av Catena ska Ekoll ta fram åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden inom deras fastigheter i Malmö hamn .

2022-02-08 

NVI Billeberga
Ekoll har fått i uppdrag av Skanbo att göra en NVI i inför detaljplanering av  Billeberga Trädgårdsstaden .

2022-02-08 

Experthjälp SLU Aqua
Ekoll utgör experthjälp åt SLU Aqua gällande kräftor.

2022-01-01

Samordning och biogeografisk uppföljning
På uppdrag av länsstyrelsen Skåne har Ekoll fått i uppdrag att samordna åtgärdsprogrammen för hotade groddjur samt för den biogeografiska uppföljningen av groddjur.

2022-01-01

Sveriges mikroalgkommitté
Susanne Gustafsson på Ekoll sitter med i SMHI:s expertkommitté för mikroalger.

2011-11-03
Rulla till toppen