Publikationer

De rapporter vi tar fram tillhör i allmänhet våra uppdragsgivare. Kontakta därför i första hand uppdragsgivaren i fall du vill ha tag på en rapport. De flesta uppdragsgivare har hemsidor där rapporterna läggs ut.

 

Här är våra senaste rapporter:

2022

Artinventeringar
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Groddjursinventering i Klågerup inför planarbete. På uppdrag av Svedala kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Groddjursinventering i Klågerup inför planarbete. På uppdrag av Svedala kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Groddjursinventering intill bergtäkt i Bergsbyn, Skellefteå. På uppdrag av Svevia.
 • Ekdahl, B., Stenberg, M. & Nyström, P. (2022) Groddjursutredning med anledning av planerad utbyggnad av Klågerupskolan, Svedala kommun. På uppdrag av Svedala kommun.
 • Hertonsson, P. och Nyström, P. (2022) Kompletterande groddjursinventeringar mellan Smålandsstenar och Gislaved i anslutning till riksväg 26. På uppdrag av Tyréns Sverige AB.
 • Nyström, P & Stenberg, M. (2022) Förekomst av groddjur och hänsyn till dessa med anledning av planering av Ystads nya stadsdel, Västra Sjöstaden 3. På uppdrag av Ystads kommun.
 • Nyström, P. & Hertonsson, P. (2022) Bedömning av påverkan av detaljplan för Tryde 67:27 m fl, Tomelilla kommun, på livsmiljöer för groddjur och fladdermöss. På uppdrag av Tomelilla kommun.
 • Nyström, P. Ekdahl, B & Stenberg, M. (2022) Groddjursinventering i Dalby inför planarbete. På uppdrag av Atkins AB.
 • Nyström, P. Hertonsson, P. & Ekdahl, B. (2022) Förslag till hänsyn och skyddsåtgärder för groddjur – inför uppförandet av Solcellsanläggningar i Frihultsområdet, Sjöbo kommun. På uppdrag av Ecogain.
 • Nyström, P., Ekdahl, B. & Hertonsson, P. (2022) Inventering av Svartfläckig blåvinge, dess livsmiljöer, samt andra naturvårdsarter på fastigheten 1:12, Revinge, Lunds kommun. På uppdrag av Södra Skånska Regementet.
 • Nyström, P., Ekdahl, B., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2022) Inventering av svartfläckig blåvinge på Västra fältet vid Revingehed, somrarna 2019 och 2022. På uppdrag av Södra Skånska Regementet.
 • Nyström, P., Stenberg, M & Ekdahl, B. (2022) Förutsättningar för större vattensalamander i Mosslunda NR och N-2000, Kristianstad kommun. På uppdrag av Kristianstad kommun
 • Bohman, P & Nyström, P. (2022) Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem. På uppdrag av Vätternvårdsförbundet.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B. & Nyström, P. (2022) PM –groddjur kring Västra ringvägen. På uppdrag av Trelleborgs kommun.
 • Nyström, P., Stenberg, M. & Edsman, L. (2022) Flodkräfta och odling i Sverige – en handbok baserad på erfarenheter. På uppdrag av Sala kommun.
 • Ekdahl, B, Nyström, P, Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2022) Åtgärder för groddjur 2022 inom arbetet med åtgärdsprogram. Verksamhetsberättelse för Skåne. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Ekdahl, B, Nyström, P, Stenberg, M. & Hertonsson, P (2022) Biogeografisk uppföljning av groddjur – handledning för inventering och rapportering. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Ekdahl, B, Nyström, P & Stenberg, M. (2022) Biogeografisk uppföljning av groddjur samt blodigel 2019–2022. Resultat från de fyra första åren av uppföljningsperioden 2019–2024. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
Naturvård
 • Ekdahl, B. & Nyström, P. (2022) Enkel naturinventering inom ett utpekat område i Oljehamnen i Malmö – fokus på naturvårdsarter. På uppdrag av E.ON.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesbedömning av biotopskyddat stenröse på fastigheten Vinninge 26:5, Svedala kommun. På uppdrag av Svedala kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering i Falsterbo, Kärleksstigen. På uppdrag av HSB Produktion i Skåne HB.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering i Gärestad, Ronneby kommun. På uppdrag av Ronneby kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering i Stenskogen vid Höörs mölla. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering Klågerupsskolan, Svedala kommun. På uppdrag av Svedala kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering längs Malmö godsbangård – inför utbyggnad av spår 58, Malmö kommun. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering på fastigheten Billeberga 1:1, Svalövs kommun. På uppdrag av Skanbo.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Naturvärdesinventering Åhus 21:236. På uppdrag av Jan Persson.
 • Ekdahl, B., Nyström, P. & Stenberg, M. (2022) Utveckling av Västra stranden i Trelleborg – biologisk mångfald och naturvärden. På uppdrag av Sweco.
 • Hertonsson, P. & Ekdahl, B. (2022) Naturvärdesinventering längs planerad sträckning av västra ringvägen, Trelleborgs kommun. På uppdrag av Trelleborgs kommun.
 • Hertonsson, P., Ekdahl, B. & Stenberg, M. (2022) Förslag på åtgärder för biologisk mångfald på fastigheten Sockret 4. På uppdrag av Catena AB.
 • Stenberg, M. & Ekdahl, B. (2022) Ekologirapport enligt BREEAM – inför planarbete på fastigheten Hyltena 1:98, Jönköpings kommun. På uppdrag av Catena AB.
 • Stenberg, M. & Ekdahl, B. (2022) Naturvärdesinventering i Ståstorp 7:11 och 7:14, Trelleborgs kommun. På uppdrag av Trelleborgs kommun.
 • Stenberg, M. & Ekdahl, B. (2022) Naturvärdesinventering Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun. På uppdrag av Tyréns AB.
 • Stenberg, M. & Nyström, P. (2022) Naturvärdesinventering Östra Grevie 8:6, Vellinge kommun- samt utvärdering av befintliga ekosystemtjänster. På uppdrag av Örestadsvallens Fastighets AB.
 • Stenberg, M. & Ekdahl, B.  (2022) Naturvärdesbedömning inom ett utpekat område i Malmö hamn – fokus på naturvårdsarter. På uppdrag av E.ON
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M.  (2022) Naturvärdesinventering i Värperyd, Ronneby kommun. På uppdrag av I Hamilton skog AB.
 • Hertonsson, P & Ekdahl, B. (2022) Naturvärdesinventering på delar av fastigheterna Östra Gårdstånga 7:6 och Roslöv 1:7 i Flyinge, Eslövs kommun. På uppdrag av Flyinge Fastighetsutveckling AB .
 • Stenberg, M., Ekdahl, B. & Ljunggren, O.  (2022) Naturvärdesinventering i Stenaby, Ronneby kommun. På uppdrag av Ronneby kommun.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B. & Ljunggren, O.  (2022) Naturvärdesinventering i Risatorp, Ronneby kommun. På uppdrag av Ronneby kommun.
 • Stenberg, M. & Ekdahl, B.  (2022) Naturvärdesinventering i Hjorthålan, Ronneby kommun. På uppdrag av I Hamilton skog AB.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M.  (2022) Naturvärdesinventering i Kalleberga, Ronneby kommun. På uppdrag av Ronneby kommun.
 • Ekdahl, B. & Stenberg, M.  (2022) Naturvärdesinventering i Ronneby centrum – på delar av fastigheten Ronneby 25:2. På uppdrag av Ronneby kommun.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B. & Nyström, P. (2022) Naturvärdesinventering Åhus strand – inför strandfodring. På uppdrag av SWECO Sverige AB.
 • Ekdahl, B. & Nyström, P (2022) Kartläggning av skyddsvärda träd vid Vitemölla Badhotell – inför planarbete. På uppdrag av Vitemölla Badhotell. 
Sjöar, våtmarker & vattendrag
 • Nyström, P., Stenberg, M., Ekdahl, B., Hertonsson, P. & Ljungren, O. (2022) Inventering av fågel, makrofyter och stormusslor i sydöstra delen av sjön Möckeln, Älmhults kommun. På uppdrag av Älmhults kommun.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B. & Nyström, P. (2022) PM – åtgärdsförslag för våtmarker i Skåne – fokus groddjur. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B. & Nyström, P. (2022) PM – åtgärdsförslag för våtmarker inom skyddade områden i Skåne – fokus groddjur. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.
 • Stenberg, M., Ekdahl, B., Nyström, P. & Hertonsson, P. (2022) Inventering av makrofyter i Råbelövssjön och Oppmannasjön 2022. På uppdrag av Råbelövssjöns och Oppmannasjöns fiskevårdsområde; Biosfärkontoret, Kristianstads kommun.

Äldre publikationer:

2006-2021

Rulla till toppen