Övriga tjänster

Med flera års forskarerfarenhet från Lunds universitet utför vi uppdragsforskning och kan även hjälpa till med att skriva olika typer av ansökningar, såväl till forskningsråd som till olika naturvårdssatsningar. Vi tar fram statistiska analyser och kan skriva både vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga publikationer. Vi erbjuder metodutveckling och utvärdering samt kartläggning, digitalisering och GIS-analyser.

 

Vi arbetar som projektledare och huvudkonsulter för både större och mindre projekt såväl i vatten såväl som på land.

Exempel på projekt/rapporter:
  • Skrivit och medverkat i den beviljade LIFE-ansökan som syftar till att gynna hotade groddjur i Skåne Danmark och Tyskland. ”EU-projektet Semi-Aquatic Life 2016-2021”.
  • Förvaltning av signalkräfta i sjöar – en litteraturstudie. Aqua reports 2013:1
  • Viltstyrningsplan för väg E65, sträckning Svedala-Skurup, i samband med anläggning av en ekodukt
  • Tagit fram tillförlitligt digitalt kartskikt över områden där våtmarker kan återskapas i Simrishamns, Ystad och Tomelilla kommuner.
  • Utredning om grumlingseffekter i samband med färjetrafik i Grankullaviken – möjliga effekter på fiskrekrytering.
  • Järn- och aluminiumurlakningar från invallningar – en litteraturstudie
  • Bohman, P., Edsman, L., Sandström, A., Hertonsson, P., Nyström, P., Stenberg, M. & Johansson J. (2016) Predicting harvest of non-native signal crayfish in lakes – a role for changing climate? . Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Volume 73, Number 5, May 2016
Rulla till toppen